Avís legal

LOAN MIÑO SL (més endavant referida com a GRUP LOMI), domiciliada a c/ de Lòria, 12, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 11093, número de registre tributari L-706242-T, correu electrònic de contacte gruplomi@gruplomi.com i telèfon 801 740.

1. CONDICIONS D’ÚS GENERAL

L’usuari accedeix voluntàriament al Lloc web, la qual cosa implica que la utilitzaran conforme el present avís legal, la llei, la moral, la bona fe o costums.

Vostè ha de saber que:

La utilització d’aquest Lloc web suposa l’acceptació del present avís legal i les condicions contingudes en el mateix.

Les pàgines web integrades en aquest Lloc web poden ser lliurement visitades pels usuaris.

GRUP LOMI es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut del present avís legal, per tant, i per la correcta utilització del Lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

GRUP LOMI es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Lloc web, la presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, es reserva el dret de modificar o emetre totalment o parcialment els continguts del Lloc Web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, GRUP LOMI es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Lloc Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2022, GRUP LOMI SL. Tots els drets reservats.

Aquest Lloc web i els continguts inclosos en el mateix (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc.) estan protegits per la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual i són propietat de GRUP LOMI o de tercers que han autoritzat el seu ús a GRUP LOMI, quedant expressament prohibida l’explotació sense la corresponent autorització de GRUP LOMI.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Lloc Web sense el consentiment previ i per escrit de GRUP LOMI.

L’accés a aquest Lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix per part dels usuaris.

Es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquesta Web, sempre que siguin a la pàgina principal o es facin utilitzant l’opció de compartir contingut que el mateix lloc web posa a disposició dels usuaris. Es prohibeixen expressament els enllaços profunds a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcat (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o “hiperenllaç” entre la seva Web i aquest Lloc Web, hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit de GRUP LOMI, sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina sobre la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part de GRUP LOMI dels seus continguts o serveis.

Queda absolutament prohibit l’ús del Lloc Web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

3. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

GRUP LOMI es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

GRUP LOMI no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin del control de GRUP LOMI o siguin degudes a una actuació dolosa o culposa de l’usuari o tinguin el seu origen en causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per assegurar la seva exactitud i actualització. En conseqüència, GRUP LOMI no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, la utilitat o exactitud, no es pot responsabilitzar a GRUP LOMI. La incorporació d’un enllaç en aquesta web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització. La decisió d’utilitzar-los és responsabilitat dels usuaris.

GRUP LOMI no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

GRUP LOMI no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest Lloc web.

4. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’ús d’aquest Lloc Web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari.

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Lloc Web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers, la recollida o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat duta a terme amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Lloc Web. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat del Lloc Web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Lloc Web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GALETES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, LQPD), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a GRUP LOMI serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.

El responsable del fitxer és LOAN MIÑO SL en qualitat de responsable del tractament, identificat a la capçalera d’aquest document.

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats indicades a la política de privacitat.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, GRUP LOMI l’informa que disposa del dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

L’informem que aquest lloc web recull galetes. Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu la pàgina política de privacitat.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i GRUP LOMI es regiran per la legislació i jurisdicció andorrana.

Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i GRUP LOMI, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.

Contacta'ns

Necessites un pressupost?
Vols rebre més informació sobre els nostres serveis?

Pots contactar-nos per telèfon, whatsapp, correu electrònic o mitjançant el següent formulari.
    Obrir WhatsApp
    💬 Necessites ajuda?
    Hola 👋
    Com podem ajudar-te?